Opis sprawy   

Obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych

Komórka Urzędu prowadząca sprawę  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10

Miejsce składania dokumentów  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr: 26 – składanie dokumentacji
tel.: (33) 844-97-39
e-mail:
zgloszenia@powiat.oswiecim.pl

Termin załatwienia sprawy
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Forma załatwienia  

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje elektroniczny system obsługi geodetów Web EWID umożliwiający internetową obsługę zgłoszeń – wniosek o założenie konta w załącznikach.

Przyjęcie zgłoszenia pracy geodezyjnej, potwierdzenie przyjęcia, wydanie niezbędnych materiałów do jej wykonania, kontrola i włączenie do zasobu operatu technicznego z wykonanej pracy geodezyjnej z klauzulowaniem dokumentów dla zleceniodawcy, wystawienie rachunku za wykonane czynności

Wymagane dokumenty do zgłoszenia pracy geodezyjnej

  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej – WebEWID

Wymagane dokumenty  do przyjęcia dokumentacji do zasobu

  • Zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych
  • Dokumentacja sporządzona zgodnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi technicznymi PODGiK

Od dnia 1.04.2019r. jako rezultaty opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych należy wraz z operatem technicznym przekazywać pliki wygenerowane z roboczej bazy danych zgodnie z obowiązującymi schematami GML lub w natywnym formacie oprogramowania Ewid2007 stanowiącym pliki KCD łącznie z plikami txt.
W związku z powyższym udostępniony został na stronie WebEWID Powiatu Oświęcimskiego program InterMAP.

Informacja dla Geodetów

Dodatkowe informacje

Opracowanie mapy do celów projektowych:

Projekty dotyczące sieci uzbrojenia terenu są do pobrania w WebEWID: zakładka – znajdź dokumentację przez zakres/UDP

Opłaty 
Określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Opłaty można uiścić kartą (parter – pokój nr 26) lub przelewem na konto w ABS Bank Spółdzielczy, Oddział Oświęcim

Nr rachunku bankowego  
81 8110 1023 2003 0312 0001 0032

Podstawa prawna  
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz obowiązujące akty wykonawcze

Preferowane godziny obsługi wykonawców prac geodezyjnych
Poniedziałek        w godz. 8.00 – 15.00
Wtorek        w godz. 8.00 – 16.30
Środa            w godz. 12.00 – 15.00
Czwartek        w godz. 8.00 – 15.00   
Piątek            w godz. 8.00 – 13.00