Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 „Kształcenie zawodowe uczniów – SPR".

Realizatorem Projektu jest Powiat Oświęcimski. Zadania zaplanowane w ramach Projektu realizowane są bezpośrednio przez jednostki organizacyjne Powiatu, tworzące Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ), tj.:

  • Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
  • Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach.

Wsparcie w ramach Projektu kierowane jest do uczniów/uczennic i nauczycieli wszystkich szkół kształcących się/uczących w zawodach branży elektryczno – elektronicznej w Powiecie Oświęcimskim.

Regulamin, który znajduje się w załączniku określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


AKTUALNOŚCI DO 20.04.2022 r.
AKTUALNOŚCI OD 20.04.2022 r.